Language of document :

Žaloba podaná 1. apríla 2009 - Andrikopoulou/Rada

(vec F-32/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2008, a podľa potreby rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov s menšími zásluhami

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AST 7 v rámci povyšovania za rok 2008, a podľa potreby rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov s menšími zásluhami,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________