Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 - Sluiter v. Evropský policejní úřad (Europol)

(Věc F-34/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu - Neprodloužení smlouvy - Smlouva na dobu neurčitou - Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu - Zásada dodržení práva na obhajobu"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Rudolf Sluiter (Hillegom, Nizozemsko) (zástupci: původně P. de Casparis, advokátka, poté W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. Van der Houtem, advokáty)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým byl žalobce informován o nemožnosti nabídnout mu trvalé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna 2009, kterým byla zamítnuta jeho stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 12 června 2008, kterým Evropský policejní úřad (Europol) odmítl uzavřít s R. Sluiterem smlouvu na dobu neurčitou, se zrušuje.

Europolu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 167, 18.7.2009, s. 25.