Language of document :

2010 m. kovo 9 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Tzvetanova prieš Komisiją

(Byla F-33/09)1

(Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Darbo užmokestis - Ekspatriacijos išmoka - Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnyje numatytos sąlygos - Nuolatinė gyvenamoji vieta prieš pradedant eiti pareigas - Gyvenimas referenciniu laikotarpiu įdarbinimo vietoje, turint studento statusą - Stažuotės referenciniu laikotarpiu ne įdarbinimo vietoje - Atsižvelgimas į faktinę gyvenamąją vietą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Aglika Tzvetanova (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É.. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama D. Martin ir J. Baquero Cruz, vėliau - J. Currall ir J. Baquero Cruz

Dalykas

Prašymas panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo ieškovei buvo atsisakyta skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatytą ekspatrijacijos išmoką.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2008 m. liepos 10 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta A. Tzvetanova skirti Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnyje numatytą ekspatrijacijos išmoką.

Europos Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 129, 2009 6 6. p. 22.