Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 9. marca 2010 - Tzvetanova proti Komisiji

(Zadeva F-33/09)1

(Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Nadomestilo - Izselitveni dodatek - Pogoji, določeni v členu 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Običajno prebivališče pred nastopom dela - Bivanje v referenčnem obdobju kot študent v kraju zaposlitve - Pripravništva zunaj kraja zaposlitve v referenčnem obdobju - Upoštevanje kraja dejanskega prebivališča)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Aglika Tzvetanova (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, zastopnika, nato J. Currall in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet zadeve

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4(1)(a) Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

Izrek sodbe

Odločba Evropske komisije z dne 10. julija 2008, s katero je bil A. Tzvetanovi zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, se razglasi za nično.

Evropska komisija nosi vse stroške postopka.

____________

1 - UL C 129, 6.6.2009, str. 22.