Language of document :

Žaloba podaná 10. februára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-16/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Lhoëst, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia SSZP v rozsahu, v akom potvrdzuje znenie návrhu rozhodnutia zamietajúceho žiadosť o uznanie choroby, na ktorú zomrela manželka žalobcu, za chorobu z povolania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Spoločného systému zdravotného poistenia z 23. marca 2012 v rozsahu, v akom potvrdzuje znenie návrhu rozhodnutia z 23. júna 1995,ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskej komisie z 29. októbra 2012 zamietajúce sťažnosť, ktorú podal žalobca 6. júla 2012 na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.