Language of document :

Talan väckt den 10 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-16/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av sjukförsäkringssystemet om att fastställa beslutsförslaget om att den sjukdom som sökandens maka, tillika före detta tjänsteman, avlidit av inte ska anses vara yrkesrelaterad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av sjukförsäkringssystemet den 23 mars 2012 om att fastställa beslutsförslaget av den 23 juni 1995,

försåvitt det anses vara nödvändigt, ogiltigförklara det beslut som meddelades av tillsättningsmyndigheten vid Europeiska kommissionen den 29 oktober 2012 om att avslå sökandens ansökan av den 6 juli 2012 enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.