Language of document :

Kanne 15.2.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-17/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat A. Salerno ja B. Cortese)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, jolla komissio hylkäsi OIL:n esittämän, kantajan palvelukseen ottamista koskevan pyynnön, on kumottava

Vaatimukset

riidanalainen päätös on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle riidanalaisesta päätöksestä aiheutunut aineellinen vahinko, jonka määräksi on arvioitava summa, joka vastaa lokakuusta 2011 siihen hetkeen asti, kun hänet otetaan palvelukseen tehtäväryhmään III, laskettavan tehtäväryhmän III palkan ja sen palkan välistä erotusta, jota hänelle maksettiin tehtäväryhmän II sopimussuhteisena toimihenkilönä, korotettuna viivästyskoroilla, jotka on laskettava jokaisen kuukausipalkan erääntymispäivästä niiden tosiasialliseen maksamispäivään asti

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.