Language of document :

2013. február 15-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-17/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal által a felperes felvétele iránt előterjesztett kérelmet elutasító bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot;

kötelezze az alperest a felperesnek okozott azon vagyoni kár megtérítésére, amelyet a 2011 októbere óta és a felperes III. besorolási csoportban történő alkalmazásának időpontjáig a III. besorolási fokozatnak megfelelő és azon juttatások közötti különbözetnek megfelelő összegben kell értékelni, amelyekben a felperes a II. besorolási fokozatban szerződéses alkalmazottként továbbra is részesült, növelve a díjazás minden havi részlete vonatkozásában az esedékesség időpontjától a tényleges kifizetésük időpontjáig számított kamatokkal;az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.