Language of document :

Beroep ingesteld op 15 februari 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-17/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: A. Salerno, B. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van het door het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek ingediende verzoek om verzoekster aan te werven

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het bestreden besluit;

veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de materiële schade die verzoekster door het bestreden besluit heeft geleden en welke moet worden begroot op het bedrag bestaande in het verschil, vanaf de maand oktober 2011 en tot het moment waarop zij zal worden aangesteld in de functiegroep III, tussen de bezoldiging van de functiegroep III en de bezoldiging die zij is blijven ontvangen als arbeidscontractante van de functiegroep II, vermeerderd met de bijbehorende rente vanaf de vervaldatum van elke maandelijkse betaling en tot en met de datum van daadwerkelijke betaling ervan ;

verwijzing van de verwerende partij in alle kosten.