Language of document :

Жалба, подадена на 11 февруари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-15/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за прекратяване на процедурите по прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя без прехвърляне на тези права.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 17 април 2012 г. за прекратяване на процедурите по прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя,Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.