Language of document :

Sag anlagt den 11. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-15/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi og J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afslutte procedurerne for overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder, uden overførsel

Sagsøgerens påstande

Afgørelse af 17. april 2012 om at afslutte sagerne om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.