Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 11. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-15/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu izbeigt pensijas tiesību pārnešanas procedūru, neveicot pārnešanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 17. aprīļa lēmumu izbeigt lietu par prasītāja pensijas tiesību pārnešanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.