Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.4.2014 – Camacho-Fernandes v. komissio

(Asia F-16/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Sosiaaliturva – Henkilöstösääntöjen 73 artikla – Ammattitauti – Altistuminen asbestille ja muille aineille – Lääketieteellinen lautakunta – Kieltäytyminen hyväksymästä virkamiehen kuoleman aiheuttanutta sairautta ammattitaudiksi – Lääketieteellisen lautakunnan lausunnon asianmukaisuus – Kollegisen päätöksenteon periaate – Valtuutus – Perustelut – Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugali) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän päätöksen kumoamista koskeva vaatimus siltä osin kuin siinä vahvistetaan päätösesitys, jossa hylätään kantajan puolison, joka oli entinen virkamies, kuoleman aiheuttaneen sairauden toteamista ammattitaudiksi koskeva pyyntö.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ivo Camacho-Fernandes vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 108, 13.4.2013, s. 40.