Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. května 2014 – Cocco v. Komise

(Věc F-17/13)1

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanec – Přijímání – Výzva k vyjádření zájmu EPSO/CAST/02/2010“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Patricia Cocco (Hunting, Francie) (zástupci: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti o přijetí žalobkyně podané OILVýrok rozsudkuRozhodnutí Evropské komise ze dne 25. dubna 2012 o zamítnutí přijetí P. Cocco jako smluvní zaměstnankyně funkční skupiny III se zrušuje.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených P. Cocco.