Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. august 2016 – Boyd mod Kommissionen

(Sag F-19/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1     EUT C 123 af 27.4.2013, s. 30.