Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2021 – Evropska komisija/Republika Bolgarija

(Zadeva C-174/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Republika Bolgarija s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, ki izhajajo iz sodbe Sodišča z dne 5. aprila 2017, Komisija/Bolgarija (C-488/15, EU:C:2017:267), kršila obveznosti iz člena 260(1) PDEU glede območij in aglomeracij BG0001 Sofija, BG0002 Plovdiv, BG0004 Severna Bolgarija, BG0005 Jugozahodna Bolgarija in BG0006 Jugovzhodna Bolgarija;

Republiki Bolgariji naloži, naj Komisiji plača pavšalni znesek v višini 3156 EUR na dan, računano od razglasitve sodbe Sodišča z dne 5. aprila 2017, Komisija/Bolgarija (C-488/15, EU:C:2017:267), do razglasitve sodbe v obravnavani zadevi, ali – če bo sodba izvršena prej – do 31. decembra zadnjega leta, v katerem zahteve iz navedene sodbe ne bodo izpolnjene, vsekakor pa ne manj kot minimalni pavšalni znesek 653.000 EUR;

Republiki Bolgariji naloži, naj Komisiji plača periodično denarno kazen v višini 5677,20 EUR na dan za vsako posamezno območje kakovosti zraka, računano od razglasitve sodbe Sodišča v obravnavani zadevi do leta, v katerem bo sodba z dne 5. aprila 2017, Komisija/Bolgarija (C-488/15, EU:C:2017:267), v celoti izvršena, in

Republiki Bolgariji naloži, naj nosi stroške v zvezi s postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Bolgarija ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi izpolnila zahteve iz sodbe Sodišča, izdane v zadevi C-488/15, pri čemer je poleg tega kršila (i) obveznosti iz člena 13 v povezavi s Prilogo XI k Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo in (ii) obveznosti iz člena 23 te direktive.

____________