Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-17/19. sz., Európai Parlament kontra Giulia Moi ügyben 2021. február 3-án hozott ítélete ellen az Európai Parlament által 2021. április 19-én benyújtott fellebbezés

(C-246/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Európai Parlament (képviselők. S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian, meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Giulia Moi

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

hozzon végleges határozatot a Törvényszék elé terjesztett jogvitában, helyt adva az Európai Parlament elsőfokú eljárásban előterjesztett kérelmeinek;

az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze az első fokon és a fellebbezés szakaszában felmerült költségek egészének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap, amely szerint a Törvényszék túllépte hatáskörét és ultra petita határozott, amennyiben a jogvita tárgyába belefoglalta az Európai Parlament elnökének határozatát, amely megállapítja a zaklatási helyzet fennállását, és e határozatot megsemmisítette (a megtámadott ítélet 34., 37., 38. és 76. pontja);

második jogalap, amely szerint a Törvényszék megsértette az Európai Parlament védelemhez való jogát (a megtámadott ítélet 35. és 36. pontja);

harmadik jogalap, amely szerint a Törvényszék megsértette az EUMSZ 263. cikk (2) bekezdését, mivel nem tartotta tiszteletben a megsemmisítési kereset benyújtására ott előírt határidőt, és a jogvita tárgyába belefoglalta az Európai Parlament elnökének időközben jogerőre emelkedett határozatát, amely megállapítja a zaklatási helyzet fennállását (a megtámadott határozat 76. és 77. pontja);

negyedik jogalap, amely szerint a Törvényszék megsértette az EUMSZ 232. cikket, mivel nem vette figyelembe az Európai Parlamentnek a saját működésének szabad megszervezésére vonatkozó hatáskörét, amint azt előírják a zaklatásokra vonatkozó eljárásról szóló belső normák olyan esetekben, amikor képviselők érintettek, valamint a Parlament eljárási szabályzata, különösen annak a szankciók kiszabására vonatkozó, a tényállás megvalósulásának idején alkalmazandó 166. és 167. cikke (a megtámadott ítélet 12., 13., 63., 66., 129. és 132. cikke).

____________