Language of document :

Sag anlagt den 8. maj 2006 - Aimi m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-47/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Nicola Aimi (Evere, Belgien) m.fl. (ved avocats A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af de individuelle afslag på sagsøgernes ansøgninger om, at ansættelsesmyndigheden træffer overgangsforanstaltninger, som sikrer dem ligebehandling samt deres erhvervede rettigheder i forbindelse med forfremmelsesåret 2005 og efterfølgende forfremmelsesår.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet anført, at Kommissionen ved at afslå deres ansøgninger om, at der træffes overgangsforanstaltninger, som tager hensyn til deres særlige situation som følge af indførelsen af supplerende lønklasser, har tilsidesat deres ret til at gøre karriere på samme vilkår som deres kolleger i samme kategori samt deres erhvervede rettigheder, idet deres karrieremuligheder er blevet væsentligt ændret.

Sagsøgerne har desuden anført, at der ikke foreligger nogen relevant begrundelse, idet Kommissionen ikke har besvaret de anbringender og argumenter, der er fremført i deres ansøgninger og klager.

____________