Language of document :

Tožba, vložena 8. maja 2006 - Aimi in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-47/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Nicola Aimi (Evere, Belgija) in ostali (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti posameznih odločb o zavrnitvi zahtev tožečih strank, da naj organ, pristojen za imenovanja (OPI), sprejme začasne ukrepe, da bi v ocenjevalnem obdobju 2005 in naslednjih zagotovil enako obravnavanje in njihove pridobljene pravice.

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svojih tožb tožeče stranke zatrjujejo, da naj bi tožena stranka z zavrnitvijo njihovih zahtev, da naj sprejme začasne ukrepe, da bi se upošteval njihov poseben položaj, nastal zaradi oblikovanja dodatnih nazivov, kršila njihovo upravičenost do kariere ob enakih pogojih kot njihovi kolegi v istem plačilnem razredu in njihove pridobljene pravice, ker se naj bi njihova predvidena kariera pomembno spremenila.

Poleg tega tožeče stranke navajajo neobstoj ustrezne obrazložitve, ker naj bi tožena stranka ne odgovorila na tožbene razloge in bistvene trditve, ki so jih podale v svojih zahtevah in pritožbah.

____________