Language of document :

2006. május 5-én benyújtott kereset - Avanzata és társai kontra Bizottság

(F-48/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Eric Avanzata (Beggent, Franciaország) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek szerződéses alkalmazotti szerződésének a besorolási osztályukat, besorolási fokozatukat, fizetési fokozatukat és díjazásukat megállapító részét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek, akik a luxemburgi jog alapján alkalmazottként, illetve munkásként léptek a Bizottság szolgálatába, vitatják az említett intézmény által a Luxembourgi Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatal (OIL) szerződéses alkalmazottjaként történő kinevezésükkor részükre megállapított besorolást és díjazást.

Keresetük alátámasztására a felperesek az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 80. cikkének és e feltételek melléklete 2. cikkének megsértésére, e cikkek általános végrehajtási rendelkezéseinek jogellenességére, valamint az egyenlő bánásmód elvének, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, az átláthatóság elvének és a gondos ügyintézés elvének megsértésére hivatkoznak.

A felperesek elsőként kifejtik, hogy az alperes az általános végrehajtási rendelkezéseket a személyzeti bizottság előzetes véleményének kikérése nélkül fogadta el. Egyebekben e rendelkezések nem tartalmazzák az egyes feladattípusokhoz tartozó feladatok és határkörök pontos leírását, amely okból lehetetlen ellenőrizni, hogy a felperesek az általuk végzett feladatoknak megfelelő besorolási osztályba kerültek-e kinevezésre, és hogy besorolási fokozatukat az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 80. cikke alapján állapították-e meg. Mindezen felül az alperes nem bizonyította be, hogy - az általános végrehajtási rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően - ténylegesen ellenőrizte volna annak lehetőségét, hogy a piaci realitások figyelembevétele céljából új besorolási fokozatot határozzon meg a felpereseknek.

A felperesek végül kifejtik, hogy ugyanolyan helyzetben vannak, mint a brüsszeli bölcsődékben és napközis otthonokban dolgozók, akiket díjazásuk megőrzésének garantálásával a Brüsszeli Infrastruktúra- és Logisztikai Hivatalba szerződéses alkalmazottként vettek fel. Az alperes nem indokolta meg, hogy a felpereseknek miért nem nyújtott ilyen garanciát.

____________