Language of document :

2006 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Martin Avendano ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-45/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Javier Martin Avendano ir kiti, atstovaujami advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos atsisakymą įrašyti ieškovus į pareigūnų, paaukštintų iki A*10 ir B*10 lygių, sąrašą pagal 2005 m. paaukštinimus, nes šie sprendimai netiesiogiai išplaukia iš 2005 m. lapkričio 23 d. Nr. 85-2005 administracinio pranešimo;

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes ir ypač A*10 lygio arba B*10 lygio suteikimą ieškovams atgaline data atitinkamai nuo 2005 m. kovo 1 d. ir nuo 2005 m. sausio 1 dienos;

Papildomai, prašyti atsakovės pripažinti, kad ieškovai yra tinkami paaukštinti atitinkamai iki A*10 ir B*10 lygių kito paaukštinimo metu, ir priteisti atlyginti ieškovų žalą, patirtą dėl to, kad jie nebuvo paaukštinti atitinkamai iki A*10 lygio arba B*10 lygio nuo 2005 m. kovo 1 d. ir nuo 2005 m. sausio 1 dienos;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai yra buvusių lygių A7 ir B2 pareigūnai. Po naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnį jų lygiai atitinkamai buvo pakeisti A*8 ir B*8 lygiais. Jų nuomone, jų karjera sulėtėjo, nes naujoji suteikimo sistema numato papildomų A*9 ir B*9 lygių įterpimą tarp buvusių lygių A7 (dabar - A*8) ir A6 (dabar - A*10) bei tarp B2 (dabar - B*8) ir B1 (dabar - B*10).

Grįsdami savo ieškinį, ieškovai teigia, kad jų atveju Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio taikymas, nenumatant jokių specialių priemonių atlyginti jiems karjerai padarytą žalą, yra neteisėtas. Prieštaravimas dėl neteisėtumo pirmiausia yra pagrįstas buvusios ir naujos karjeros sistemų lygiavertiškumo principo, nustatyto Pareigūnų tarnybos nuostatų 6 straipsnyje, pažeidimu. Pagal šią nuostatą Paskyrimų tarnyba turėtų įrašyti ieškovus į pareigūnų, paaukštintų iki A*10 ir B*10 lygių, sąrašą pagal 2005 m. paaukštinimus.

Ieškovai taip pat teigia nukentėję dėl vienodo vertinimo, lyginant su jų kolegomis A7 ir B2 lygyje, kurie buvo paaukštinti iki naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo, principo pažeidimo.

Galiausiai, ieškovai remiasi teisėtų lūkesčių, kuriuos suteikė Taryba ir Komisija, užtikrindamos, jog nauja karjeros sistema nepablogins jų darbo sąlygų, ir jų įgytų teisių pažeidimą bei piktnaudžiavimą įgaliojimais.

____________