Language of document :

Žaloba podaná dne 4. května 2006 - Skareby v. Komise

(Věc F-46/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Bichkek, Kyrgystán) (zástupci: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 25. ledna 2006, které obsahuje odpověď na stížnost žalobkyně, jakož i hodnotící zprávu služebního postupu pro období od 1. ledna do 31. prosince 2004;

přiznat žalobkyni náhradu škody s úroky z důvodu utrpěné profesní, hmotné a nehmotné škody v celkové výši, jejíž část žalobkyně ohodnotila na 20 000 eur a další část předkládá ke spravedlivému ohodnocení Soudu;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně nejprve uplatňuje nedodržení pravidel týkající se vyhotovení hodnotící zprávy služebního postupu. Podle jejího názoru správa porušila procesní pravidla stanovená v obecných ustanoveních k provedení článku 43 služebního řádu, dopustila se zjevně nesprávného právního posouzení a nedodržela povinnost odůvodnění.

Žalobkyně se poté dovolává porušení práv obhajoby, povinnosti péče a zásady řádné správy.

Konečně tvrdí, že se správa dopustila zneužití pravomoci a řízení.

____________