Language of document :

Sag anlagt den 4. maj 2006 - Skareby mod Kommissionen

(Sag F-46/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carina Skareby (Bichkek, Kirgisistan) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 25. januar 2006 med svar på sagsøgerens klage, samt af hendes karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning som følge af det lidte faglige, økonomiske og ikke-økonomiske tab, hvilket tab delvist af sagsøgeren opgøres til 20 000 EUR, delvist fastsættes skønsmæssigt af Retten.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at reglerne vedrørende udarbejdelsen af karriereudviklingsrapporten er tilsidesat. Administrationen har tilsidesat formkravene i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, anlagt åbenbart urigtigt skøn og tilsidesat begrundelsespligten.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af retten til kontradiktion, af omsorgspligten og af princippet om god forvaltningsskik.

Sagsøgeren har endelig anført, at administrationen har gjort sig skyldig i magt- og procedurefordrejning.

____________