Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2006 - Aimi a další v. Komise

(Věc F-47/06)1

"Úředníci - Povyšování - Vývoj služby - Služební řád ve znění použitelném k 1. květnu 2004 - Přechod k nové struktuře kariéry - Akt s obecnou působností - Rovné zacházení - Aktivní procesní legitimace"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Nicola Aimi (Evere, Belgie) a další (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení individuálních rozhodnutí, kterými byly zamítnuty žádosti žalobců směřující k tomu, aby orgán oprávněný ke jmenování přijal přechodná opatření k zajištění rovného zacházení a jejich nabytých práv v rámci období pro povýšení 2005 a následujících období.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006.