Language of document :

2006 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Aimi ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-47/06)1

(Pareigūnai - Pareigų paaukštinimas - Kilimas tarnyboje - Nuo 2004 m. gegužės 1 d. taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai - Perėjimas prie naujos karjeros struktūros - Visuotinai taikomas aktas - Vienodas požiūris - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Nicola Aimi (Evere, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatų A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir K. Herrmann

Dalykas

Individualių sprendimų, kuriais atmetami ieškovų prašymai, kad Paskyrimų tarnyba priimtų pereinamojo laikotarpio priemones, užtikrinančias 2005 m. ir vėlesnėse pareigų paaukštinimo procedūrose vienodą požiūrį ir jų įgytas teises, panaikinimas.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 154, 2006 7 1.