Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 6. března 2008 - Skareby v. Komise

(Věc F-46/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Vývoj - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnocení za rok 2004 - Cíle - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Carina Skareby (Bichkek, Kirghizstan) (zástupci: původně S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti, poté S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobkyně za hodnotící období 2004 a návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 143, 17.6.2006, s. 39.