Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 6. marts 2008 - Skareby mod Kommissionen

(Sag F-46/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - formål - begrundelsesforpligtelse - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carina Skareby (Bichkek, Kirgisistan) (først ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy, derefter ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Joris og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for bedømmelsesåret 2004, dels påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006, s. 39.