Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. listopadu 2008 - Avanzata a další v. Komise

(Věc F-48/06)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení a odměna - Bývalí zaměstnanci podle lucemburského práva"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Eric Avanzata, s bydlištěm v Hussigny (Francie) a dalších 20 smluvních zaměstnanců (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušit rozhodnutí Komise, kterými byly stanoveny podmínky přijetí žalobců, zejména jejich funkční skupina, platová třída, stupeň a odměna, tak jak jsou stanoveny ustanoveními jejich smluv smluvních zaměstnanců.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 26.