Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. novembri 2008. aasta otsus - Avanzata jt versus komisjon

(Kohtuasi F-48/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastmele määramine ja töötasu - Endised töötajad Luksemburgi õiguse alusel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eric Avanzata, elukoht Hussigny (Prantsusmaa) ja 20 lepingulist töötajat (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega kinnitati hagejate töölevõtmise tingimused, eeskätt nende tegevusüksus, palgaaste ja -järk ning nende töötasu, nii nagu need on ette nähtud nende lepingulise töötaja lepingute sätetes.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 26.