Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 5 noiembrie 2008 - Avanzata și alții/Comisia

(Cauza F-48/06)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Încadrare și remunerare - Foști lucrători salariați de drept luxemburghez)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Eric Avanzata, cu domiciliul la Hussigny (Franța), și alți 20 de agenți contractuali (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: domnii J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei de stabilire a condițiilor de angajare a reclamanților, în special a grupei lor de funcții, a gradului lor, a eșalonului și a remunerației astfel cum sunt stabilite prin dispozițiile contractelor lor de agent

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 26.