Language of document :

2008 m. spalio 9 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Nijs prieš Audito rūmus

(Byla F-49/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai- Paaukštinimas - 2005 m. paaukštinimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldange, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Bendrijų Audito rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier ir G. Corstens

Dalykas

Pirma, Paskyrimų tarnybos sprendimo nepaaukštinti ieškovo pareigų priskiriant jį į A*11 lygį vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą panaikinimas ir, antra, prašymas atlyginti žalą

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną ir nepagrįstą.

Priteisti iš B. Nijs visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 154, 2006 7 1, p. 26.