Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. oktobra 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-49/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2005)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe OPI, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2005 ne napreduje v naziv A*11, in na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1)    Tožba se delno zavrže kot nedopustna, delno pa zavrne kot neutemeljena.

2)    M. Nijs se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 154, 1.7.2006, str. 26.