Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2012. november 6-i ítélete (a Rechtbank van koophandel Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Europese Gemeenschap kontra Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(C-199/11. sz. ügy)

(Az Európai Unió nemzeti bíróságok előtti képviselete - EK 282. cikk és EUMSZ 335. cikk - Az Uniónak valamely kartellel okozott kár megtérítése iránti kérelem - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke - A tisztességes eljáráshoz való jog - A bírósághoz fordulás joga - Fegyveregyenlőség - Az 1/2003 rendelet 16. cikke)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van koophandel Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: Europese Gemeenschap

Alperesek: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Rechtbank van koophandel te Brussel - Az EK 282. cikk (jelenleg EUMSZ 335. cikk) értelmezése - Az Európai Unió nemzeti bíróságok előtti képviselete - Kártérítési követelés - Ilyen követelés intézmények általi érvényesítésére alkalmazandó szabályok

Rendelkező rész

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy - olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben is fennállnak - azzal nem ellentétes, ha az Európai Bizottság anélkül képviseli az Uniót valamely nemzeti bíróság előtt olyan kár megtérítése iránti polgári perben, amelyet az EK 81. cikk és az EUMSZ 101. cikk által tiltott kartellel vagy magatartással az Uniónak okoztak, és amely kartell vagy magatartás valószínűleg befolyásolt bizonyos, a különböző uniós intézmények és szervek által kötött közbeszerzési szerződéseket, hogy a Bizottság e célból az utóbbi intézményektől és szervektől kapott meghatalmazással rendelkezne.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével nem ellentétes, ha a Bizottság az Unió képviseletében valamely nemzeti bírság előtt kártérítési keresetet indít az Unió által olyan kartell vagy magatartás következtében elszenvedett kár megtérítése iránt, amelynek az EK 81. cikkbe vagy az EUMSZ 101. cikkbe ütközését ezen intézmény határozata állapította meg.

____________

1 - HL C 219., 2011.7.23