Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van koophandel Brussel - Belgija) - Europese Gemeenschap proti Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(Zadeva C-199/11)

(Zastopanje Evropske unije pred nacionalnimi sodišči - Člen 282 ES in člen 335 PDEU - Odškodninski zahtevek za škodo, ki jo je Unija utrpela zaradi omejevalnega sporazuma - Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Pravica do poštenega sojenja - Pravica do dostopa do sodišča - Enakost orožij - Člen 16 Uredbe št. 1/2003)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van koophandel Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Europese Gemeenschap

Tožene stranke: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Rechtbank van koophandel Brussel - Razlaga člena 282 ES (sedaj člen 335 PDEU) - Zastopanje Evropske unije pred nacionalnimi sodišči - Odškodninski zahtevek - Pravila, ki veljajo za vložitev takšnega zahtevka s strani institucij.

Izrek

Pravo Unije je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, ne nasprotuje temu, da Evropska komisija zastopa Evropsko unijo pred nacionalnim sodiščem, pri katerem je bila vložena civilna tožba za povrnitev škode, ki je bila Uniji povzročena z omejevalnim sporazumom ali ravnanjem, ki sta prepovedana s členom 81 ES in členom 101 PDEU in ki sta lahko vplivala na nekatera javna naročila, ki so jih oddale različne institucije in organi Unije, pri čemer Komisija v ta namen ne potrebuje pooblastila teh institucij in organov.

Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ne nasprotuje temu, da Evropska komisija v imenu Evropske unije pri nacionalnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode, ki jo je Unija utrpela zaradi omejevalnega sporazuma ali ravnanja, za katero je bilo z odločbo te institucije ugotovljeno, da je v nasprotju s členom 81 ES ali členom 101 PDEU.

____________

1 - UL C 219, 23.7.2011.