Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) on esittänyt 27.5.2021 – The Escape Center BVBA v. Belgian valtio

(Asia C-330/21)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Escape Center BVBA

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2006/1121 98 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä saman direktiivin liitteessä III olevan 14 kohdan kanssa, tulkittava siten, että urheilulaitosten käyttöoikeus kuuluu alennetun arvonlisäverokannan piiriin vain, jos sen yhteydessä ei tarjota yksilöllistä ohjausta tai ryhmäohjausta?

____________

1     Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s.1).