Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Baltic Master” kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-599/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „Baltic Master”

Alperes: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 29. cikke (1) bekezdésének d) pontját, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet2 143. cikke (1) bekezdése b), e) vagy f) pontját, hogy a vevőt és az eladót egymással kapcsolatban álló személyeknek kell tekinteni akkor, ha a jelen ügyben történtekhez hasonlóan az ügyletkötés körülményei – annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre az üzlettársi jogviszonyt vagy ellenőrzést igazoló okirat (hivatalos adat) – objektív bizonyítékok alapján nem szokásos feltételek mellett végzett gazdasági tevékenységre, hanem olyan esetekre jellemző jegyeket mutatnak, 1) amelyekben az ügyletet kötő felek között magas fokú kölcsönös bizalmon alapuló, különösen szoros üzleti kapcsolat áll fenn, vagy 2) amelyekben az ügyletet kötő egyik fél az ügyletet kötő másik felet ellenőrzi vagy az ügyletet kötő mindkét felet harmadik fél ellenőrzi?

Úgy kell-e értelmezni a 2913/92/EGK rendelet 31. cikkének (1) bekezdését, hogy az tiltja a vámértéknek egyetlen, az azonos származású és olyan áru vámértékére vonatkozó, nemzeti adatbázisban szereplő információ alapján történő meghatározását, amely áru ugyan nem minősül a 2454/93/EGK rendelet 142. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vett hasonló árunak, de azonos TARIC-kód alá tartozik?

____________

1 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.).

2 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.; helyesbítés: magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 133. o.).