Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Satversmes tiesa (Latvija) 13. novembra 2020 — AS «Pilsētas zemes dienests»/Latvijas Republikas Saeima

(Zadeva C-598/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Satversmes tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Pobudnica: AS «Pilsētas zemes dienests»

Institucija, ki je sprejela izpodbijani akt: Latvijas Republikas Saeima

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba oprostitev davka na dodano vrednost za transakcije dajanja nepremičnin v najem, določeno v členu 135(1)(l) Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, razlagati tako, da navedena oprostitev velja za dajanje zemljišča v najem v primeru prisilnega najema?

2.    Ali je, če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, torej da je dajanje zemljišča v najem v primeru prisilnega najema oproščeno davka na dodano vrednost, torej ko je v vseh ostalih primerih dajanje zemljišča v najem predmet davka na dodano vrednost, taka oprostitev v nasprotju z enim od načel Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka, in sicer načelom nevtralnosti davka na dodano vrednost?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.