Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Markkinaoikeus (Finlanda) la 12 noiembrie 2020 – Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy

(Cauza C-594/20)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Markkinaoikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: Kuluttaja-asiamies

Pârâtă: MiGame Oy

Întrebările preliminare

Primul paragraf al articolului 21 din Directiva 2011/83/UE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului trebuie interpretat în sensul că se opune ca un comerciant să poată indica, în plus față de un număr de telefon pentru care se percepe cel mult tariful de bază, un număr de telefon pe care consumatorul îl poate utiliza în cazul unor probleme legate de un contract încheiat și pentru a cărui utilizare este perceput un preț care depășește tariful de bază; în plus, în cazul în care indicarea unui număr de telefon care depășește tariful de bază este, în anumite împrejurări, compatibilă cu articolul 21, sunt, de exemplu, relevante în vederea aprecierii, posibilitatea de a identifica cu ușurință numărul de telefon la tariful de bază, indicarea suficient de clară a destinației liniilor telefonice, precum și diferențele esențiale în ceea ce privește accesibilitatea serviciului pentru clienți sau nivelul acestuia?

Noțiunea de tarif de bază prevăzută la articolul 21 din Directiva 2011/83/UE trebuie interpretată în sensul că comerciantul poate indica ca număr telefonic al serviciului pentru clienți, pentru probleme legate de un contract încheiat, doar un număr din rețeaua fixă (geografic) sau mobilă standard sau un număr de telefon gratuit pentru consumatori; în plus, în cazul în care comerciantul are dreptul să indice un alt număr de telefon, care sunt taxele maxime datorate, pentru utilizarea acestui număr, de către un consumator care a încheiat un contract de servicii de telefonie ca ofertă a unui pachet de servicii?

____________

1     Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 2011, L 304, p. 64).