Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. november 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UE kontra ShareWood Switzerland AG, VF

(C-595/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Kérelmező a felülvizsgálati eljárásban: UE

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: ShareWood Switzerland AG, VF

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 6. cikke (4) bekezdésének c) pontját, hogy a vállalkozás és fogyasztó között létrejött, teakfa és balzafa adásvételéről szóló olyan szerződések, amelyek célja a fák tulajdonjogának megszerzése annak érdekében, hogy azokat a megművelést követően kitermeljék és nyereségszerzési céllal értékesítsék, és amelyek e célból bérleti szerződést, valamint szolgáltatási szerződést tartalmaznak, az e rendelkezés értelmében vett „ingatlannal kapcsolatos dologi jogra vagy ingatlanbérletre vonatkozó szerződések[nek]” minősülnek?

____________

1 HL 2008. L 177., 6. o.; helyesbítés: HL 2009. L 309., 87. o.