Language of document :

Anne-Marie Klose 10. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-81/20: Anne-Marie Klose versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(kohtuasi C-600/20 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Anne-Marie Klose (esindaja: advokaat I. Seher)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 11. veebruari 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________