Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 10. novembra 2021(*)

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki upodablja gradbeno ploščo – Prejšnji model, ki upodablja ploščo za protihrupno ograjo – Razlog za ničnost – Neobstoj individualne narave – Zadevno področje – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Neobstoj različnega celotnega vtisa – Upoštevnost dejansko trženih izdelkov – Člen 6 in člen 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002“

V zadevi T‑193/20,

Eternit s sedežem v Capelle-au-Boisu (Belgija), ki jo zastopata J. Muyldermans in P. Maeyaert, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata J. Ivanauskas in V. Ruzek, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Eternit Österreich GmbH s sedežem v Vöcklabrucknu (Avstrija), ki jo zastopa M. Prohaska-Marchried, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. februarja 2020 (zadeva R 1661/2018-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Eternit Österreich in Eternit,

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi A. Kornezov (poročevalec), predsednik, E. Buttigieg in G. Hesse, sodnika,

sodna tajnica: J. Pichon, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 10. aprila 2020,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. avgusta 2020,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. avgusta 2020,

na podlagi obravnave z dne 21. aprila 2021

izreka naslednjo

Sodbo

 Dejansko stanje

1        Tožeča stranka, družba Eternit, je imetnica modela Skupnosti, ki je bil 15. septembra 2014 prijavljen pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) in registriran pod številko 2538140-0001.

2        Sporni model je prikazan tako:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Izdelki, za katere naj bi se sporni model uporabljal, spadajo v razred 25.01 v smislu Locarnskega aranžmaja o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele z dne 8. oktobra 1968, kakor je bil spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Plošče [gradbeništvo]“.

4        Intervenientka, družba Eternit Österreich GmbH, je 12. decembra 2016 na podlagi člena 52 Uredbe št. 6/2002 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti spornega modela.

5        Razlog, ki ga je navedla v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, je bil tisti iz člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002 v povezavi s členi od 4 do 8 te uredbe.

6        Intervenientka je v zahtevi za ugotovitev ničnosti zlasti navedla, da videz izdelka pri spornem modelu ni nov v smislu člena 5 Uredbe št. 6/2002, da nima individualne narave v smislu člena 6 te uredbe in da značilnosti njegovega izgleda določa izključno njegova tehnična funkcija v smislu člena 8(1) iste uredbe.

7        Oddelek za ničnost je 28. junija 2018 sprejel odločbo, s katero je na eni strani ugotovil, da intervenientka ni dokazala, da je sporni model izključen iz varstva iz člena 8(1) Uredbe št. 6/2002, na drugi strani pa razglasil ničnost spornega modela, ker videz izdelka pri njem nima individualne narave v smislu člena 6 Uredbe št. 6/2002 glede na videz izdelka, ki je bil razkrit 4. marca 2013 – to je pred datumom vložitve prijave za registracijo spornega modela, v brošuri, naslovljeni Lärmschutz, za plošče tipa „protihrupna ograja“, dostopni na spletnem mestu „http://www.rieder.at“ – in ki je bil ponazorjen tako: