Language of document :

2021 m. vasario 18 d. Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KW / Autonome Provinz Bozen

(Byla C-102/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: KW

Atsakovė: Autonome Provinz Bozen

Prejudiciniai klausimai

1.     Ar 2012 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimu SA.32113 (2010/N) patvirtinta 80 procentų dydžio pagalba mažų hidroelektrinių, iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminančių elektros energiją savo reikmėms aukštikalnėse esantiems kalnų nameliams ir prieglaudoms, kuriuose nėra galimybės be protingų techninių ir finansinių sąnaudų prisijungti prie elektros tinklo, statybai nustojo galioti 2016 m. gruodžio 31 d.?

2.     Jei į šį klausimą bus atsakyta teigiamai:

2.1.    Ar Reglamento (ES) 2015/15891 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad, jei pagalba taikoma netinkamai, prieš įsikišant valstybės institucijoms Komisija privalo priimti sprendimą dėl susigrąžinimo?

2.2.    Ar ši pagalba suderinama su vidaus rinka, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą, nes ji skirta skatinti tam tikrų ekonomikos sričių plėtrai, ar ji vis dėlto gali iškraipyti konkurenciją ir daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai?

____________

1 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).