Language of document :

2021 m. sausio 19 d. Varhoven kasatsionen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „Konservinvest“ OOD / „Bulkons Parvomay“ OOD

(Byla C-35/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven kasatsionen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: „Konservinvest“ OOD

Kita kasacinio proceso šalis: „Bulkons Parvomay“ OOD

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/20121 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 9 straipsnį leidžiama nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, geografinių nuorodų registravimo ir apsaugos sistema, nepatenkanti į šioje nuostatoje reglamentuojamus apsaugos pereinamuoju laikotarpiu atvejus, ir ar pagal šią nuostatą valstybėms narėms leidžiama taikyti kitas, lygiagrečiai nacionaliniu lygmeniu galiojančias nuostatas (panašiai kaip lygiagrečios prekių ženklų sistemos atveju), siekiant išspręsti į Reglamento Nr. 1151/2012 taikymo sritį patenkančius žemės ūkio ir maisto produktus valstybės narės teritorijoje, kurioje geografinė nuoroda buvo įregistruota, gaminančių ir jais prekiaujančių vietos platintojų ginčus dėl teisės į tokią geografinę nuorodą pažeidimų?

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).