Language of document :

2020 m. lapkričio 17 d. Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Byla C-606/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: EZ

Atsakovė: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Prejudicinis klausimas

Ar 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje sudarytos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, kurią Europos bendrija pasirašė 1999 m. gruodžio 9 d. ir kuri jos vardu buvo patvirtinta 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu 2001/539/EB1 ir įsigaliojo 2004 m. birželio 28 d., 20 straipsnio pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad vežėjas pagal Monrealio konvencijos 17 straipsnio 2 dalį visiškai arba iš dalies atleidžiamas nuo atsakomybės už žalą dėl prarasto bagažo, jei keleivis naujus ar naujiems prilygstančius elektroninius įrenginius, kaip antai kompaktinį fotoaparatą, planšetę (IPad) ir belaides ausines, gabena registruotame, o ne rankiniame bagaže nepranešęs apie tai vežėjui, nors keleivis būtų turėjęs pagrįstą galimybę vežti šiuos elektroninius įrenginius rankiniame bagaže?

____________

1 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001, p. 38; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 5 t., p. 491).