Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iunie 2020 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-278/20)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz și P.J.O. Van Nuffel, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluzii

să se declare că, prin adoptarea și menținerea în vigoare a articolului 32 alineatele 3 și 6 și a articolului 34 alineatul 1 al doilea paragraf din Ley 40/2015, precum și a articolului 67 alineatul 1 al treilea paragraf din Ley 39/2015, Regatul Spaniei nu a respectat obligațiile care îi revin în temeiul principiilor efectivității și echivalenței, ca limite ale autonomiei de care se bucură statele membre în stabilirea condițiilor de fond și de formă ce guvernează răspunderea acestora pentru prejudiciile cauzate particularilor cu încălcarea dreptului Uniunii;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, formulată în temeiul articolului 258 TFUE, se referă la articolul 32 alineatele 3-6, la articolul 34 alineatul 1 al doilea paragraf din Ley 40/2015 din 1 octombrie 2015 privind regimul juridic al sectorului public, precum și la articolul 67 alineatul 1 al treilea paragraf din Ley 39/2015 din 1 octombrie 2015 privind procedura administrativă comună a administrațiilor publice.

Dispozițiile în discuție au aliniat regimul răspunderii statului legiuitor pentru încălcările aduse dreptului Uniunii la regimul stabilit pentru încălcările aduse Constituției spaniole prin acte ale legiuitorului, adăugând anumite condiții de fond.

Asimilarea celor două regimuri și cerințele procedurale pe care acestea le prevăd fac ca obținerea unei despăgubiri pentru încălcările aduse dreptului Uniunii de legiuitorul spaniol să fie imposibilă sau excesiv de dificilă, încălcându-se principiul efectivității.

Pe de altă parte, condițiile de fond adăugate pentru încălcările aduse dreptului Uniunii constituie o încălcare a principiului echivalenței, supunând repararea prejudiciilor cauzate de legiuitorul spaniol cu încălcarea acestui drept unor condiții mai puțin favorabile decât cele aplicabile în cazul unor prejudicii cauzate prin încălcarea Constituției spaniole.

____________