Language of document :

A Törvényszék 2022. május 18-i ítélete – Canon kontra Bizottság

(T-609/19. sz. ügy)1

(„Verseny – Összefonódások – Az orvosi eszközök gyártásának ágazata – Az összefonódásnak az annak bejelentését és engedélyezését megelőzően történt megvalósítása miatt bírságokat kiszabó határozat – A 139/2004/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése és 14. cikke – Közbenső ügylet és végleges ügylet – Köztes vásárlós szerkezet – Egyetlen összefonódás – Védelemhez való jog – Jogos bizalom – A jogszerűség elve – Arányosság – A bírságok összege – Enyhítő körülmények”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Canon Inc. (Tokió, Japán) (képviselők: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, M. Reynolds, J. Schindler, D. Arts és W. Devroe ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Conte és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A.-L. Meyer és O. Segnana meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az összefonódás bejelentésének a 139/2004/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdését sértő elmulasztása és a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésével megvalósított összefonódás miatti pénzbírság kiszabásáról szóló, 2019. június 27-i C(2019) 4559 final bizottsági határozat (M.8179 ügy – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation) megsemmisítése, másodlagosan a felperessel szemben kiszabott bírságok törlése vagy összegük csökkentése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Canon Inc.-et kötelezi saját költségei, valamint az Európai Bizottság költségeinek viselésére.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 399., 2019.11.25.