Language of document : ECLI:EU:T:2011:688

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 23. listopadu 2011 – Dennekamp v. Parlament

(Věc T-82/09)

„Právo na přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkající se účasti některých členů Evropského parlamentu na dodatečném důchodovém systému – Odepření přístupu – Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce – Článek 8 písm. b) nařízení (ES) č. 45/2001 – Předávání osobních údajů“

1.                     Evropská unie – Orgány – Právo veřejnosti na přístup k dokumentům – Nařízení č. 1049/2001 – Výjimky z práva na přístup k dokumentům – Ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce – Dosah – Povinnost posouzení v souladu s unijními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů – Plná použitelnost ustanovení nařízení č. 45/2001 na veškeré žádosti o přístup k dokumentům včetně dokumentů osobní povahy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001, čl. 8 a č. 1049/2001, čl. 4 odst. 1 písm. b)) (viz body 21–26, 38–40)

2.                     Sbližování právních předpisů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Nakládání s těmito údaji unijními orgány – Žádost o přístup k dokumentům uvádějícím jména členů Parlamentu podílejících se na režimu dodatečného důchodového systému– Osobní údaje – Žádost o přístup k takovým dokumentům na základě nařízení č. 1049/2001 – Povinnost prokázat nezbytnost předání dotyčných údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001, čl. 2 písm. a), čl. 5 písm. b) a čl. 8 písm. b), a č. 1049/2001, čl. 4 odst. 1 písm.b)) (viz body 27–30)

Předmět

Žádost o zrušení rozhodnutí A(2008)22050 Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2008, kterým tento orgán odmítl přístup k některým dokumentům týkajícím se účasti některých členů Evropského parlamentu na dodatečném důchodovém systému

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Gert-Jan Dennekamp ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

3)

Dánské království, Finská republika a Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) ponesou vlastní náklady řízení.