Language of document : ECLI:EU:T:2011:688

2011 m. lapkričio 23 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas Dennekamp prieš Parlamentą

(Byla T‑82/09)

„Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Dokumentai, susiję su kai kurių Europos Parlamento narių naryste papildomos pensijos sistemoje – Atsisakymas leisti susipažinti – Išimtis, susijusi su asmens privatumu ir neliečiamumu – Reglamento (EB) Nr. 45/2001 8 straipsnio b punktas – Asmens duomenų perdavimas“

1.                     Europos Sąjunga – Institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Teisės susipažinti su dokumentais išimtys – Asmens privatumo ir neliečiamumo apsauga – Apimtis – Pareiga vertinti laikantis Sąjungos teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga – Neribotas Reglamento Nr. 45/2001 taikymas bet kokiam prašymui susipažinti su dokumentais, kuriuose yra asmeninių duomenų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų Nr. 45/2001 8 straipsnis ir Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 21–26, 38–40 punktus)

2.                     Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Sąjungos institucijų ir organų atliekamas šių duomenų tvarkymas – Prašymas leisti susipažinti su dokumentais, kuriuose nurodyti Parlamento narių, priklausančių papildomos pensijos kaupimo sistemai, pavardės – Asmeniniai duomenys – Prašymas leisti susipažinti su šiais dokumentais pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 – Pareiga įrodyti, kad šiuos duomenis būtina perduoti (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų Nr. 45/2001 2 straipsnio a punktas, 5 straipsnio b punktas ir 8 straipsnio b punktas ir Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 27–30 punktus)

Dalykas

Prašymas panaikinti 2008 m. gruodžio 17 d. Parlamento sprendimą A (2008) 22050, kuriuo atsisakoma leisti ieškovui susipažinti su kai kuriais dokumentais, susijusiais su kai kurių Europos Parlamento narių naryste papildomos pensijos sistemoje.

Rezoliucinė dalis:

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Gert‑Jan Dennekamp padengia savo ir Europos Parlamento nurodytas bylinėjimosi išlaidas. Danijos Karalystė, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

3.

Danijos Karalystė, Suomijos Respublika ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.