Language of document : ECLI:EU:T:2011:688

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 23 november 2011 – Dennekamp/Parlement

(Zaak T‑82/09)

„Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Documenten betreffende aansluiting van bepaalde leden van Europees Parlement bij aanvullende pensioenregeling – Weigering van toegang – Uitzondering betreffende bescherming van persoonlijke levenssfeer en integriteit van individu – Artikel 8, sub b, van verordening (EG) nr. 45/2001 – Doorgifte van persoonsgegevens”

1.                     Europese Unie – Instellingen – Recht van toegang van publiek tot documenten – Verordening nr. 1049/2001 – Uitzonderingen op recht van toegang tot documenten – Bescherming van persoonlijke levenssfeer en integriteit van individu – Omvang – Verplichting tot beoordeling in overeenstemming met Uniewetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens – Volledige toepassing van bepalingen van verordening nr. 45/2001 op elke aanvraag tot toegang tot documenten met persoonsgegevens (Verordeningen nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, en nr. 1049/2001, art. 4, lid 1, sub b) (cf. punten 21‑26, 38‑40)

2.                     Harmonisatie van wetgevingen – Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens – Verwerking van deze gegevens door instellingen en organen van Unie – Verzoek tot toegang tot documenten met namen van leden van Parlement die bij aanvullende pensioenregeling zijn aangesloten – Persoonsgegevens – Verzoek tot toegang tot deze documenten op grond van verordening nr. 149/2001 – Verplichting tot bewijs van noodzaak van doorgifte van deze gegevens (Verordeningen nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 2, sub a, 5, sub b, en 8, sub b, en nr. 1049/2001, art. 4, lid 1, sub b) (cf. punten 27‑30)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking A (2008)22050 van het Europees Parlement van 17 december 2008 waarbij verzoeker toegang is geweigerd tot bepaalde documenten betreffende de aansluiting van bepaalde leden van het Europees Parlement bij de aanvullende pensioenregeling

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Gert-Jan Dennekamp draagt zijn eigen kosten alsmede die van het Europees Parlement.

3)

Het Koninkrijk Denemarken, de Finse Republiek en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) zullen hun eigen kosten dragen.