Language of document :

A County Court at Birkenhead (Egyesült Királyság) által 2020. december 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BT kontra Seguros Catalana Occidente, EB

(C-708/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

County Court at Birkenhead

Az alapeljárás felei

Felperes: BT

Alperes: Seguros Catalana Occidente, EB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a.    Az 1215/2012/EU rendelet1 13. cikkének (3) bekezdése előírja-e, hogy a károsult által a biztosítási kötvény jogosultja vagy a biztosított ellen történő keresetindítás során hivatkozott jogalapnak biztosítási ügyre kell vonatkoznia?

b.    Amennyiben az a. kérdésre igenlő választ kell adni, az, hogy a károsult által a biztosítási kötvény jogosultja vagy a biztosított ellen indítani kíván kereset a biztosító ellen indított közvetlen keresetével azonos tényállásból ered, és hogy azt a biztosító ellen indított közvetlen keresettel együtt terjeszti elő, elegendő-e annak megállapításához, hogy a károsult keresete biztosítási üggyel kapcsolatos, még ha a károsult által a biztosítási szerződés jogosultja vagy a biztosított ellen indított kereset jogalapja nem is kapcsolódik biztosításhoz?

c.    Ezenkívül és másodlagosan, amennyiben az a. kérdésre igenlő választ kell adni, az, hogy a biztosító és a károsult között a biztosítási kötvény érvényességére vagy hatályára vonatkozó jogvita áll fenn, elegendő-e annak megállapításához, hogy a károsult keresete biztosítási ügy?

d.    Amennyiben az a. kérdésre nemleges választ kell adni, elegendő-e, hogy a biztosító elleni közvetlen keresetindításra irányadó jog lehetővé teszi a biztosítási kötvény jogosultjának vagy a biztosítottnak a biztosító elleni közvetlen kereset vonatkozásában történő perbevonását?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).